Ưu đãi cho vay 3.000 tỷ đồng lãi suất thấp dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp tại TPBank

TPBank chủ động đưa ra chương trình ưu đãi vay lãi suất thấp dành cho KHDN trong quý IV/2021, được áp dụng tại tất cả ĐVKD trên toàn hệ thống TPBank (ngoại trừ các ĐVKD do Khối Đầu tư và khách hàng doanh nghiệp lớn quản lý)

Ưu đãi cho vay 3.000 tỷ đồng lãi suất thấp dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp tại TPBank
. Hạn mức chương trình ước tính 3000 tỷ đồng hoặc USD quy đổi tương đương, thời gian cho vay tối đa 12 tháng từ thời điểm giải ngân.

Cụ thể, đối với thời hạn vay từ 3 tháng trở xuống, TPBank sẽ giảm từ 1,0% – 2,0% lãi suất cho các KHDN đang chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Lãi suất cho vay tối thiểu từ 7,0% - 7,4%/năm đối với phương án cho vay VND và 4,0%/năm đối với phương án cho vay USD.

Với các khế ước nhận nợ (KUNN) có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống, lãi suất cố định trong suốt thời gian vay. Với các KUNN có kỳ hạn trên 3 tháng, lãi suất sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần.

Đối với Lãi suất cho vay tối thiểu từ 7,5% - 7,9%/năm đối với phương án cho vay VND và 4,2%/năm đối với phương án cho vay USD. Các KUNN có kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống sẽ cố định lãi suất trong suốt thời gian vay, các KUNN có kỳ hạn trên 6 tháng sẽ điều chỉnh lãi suất 6 tháng/lần.

Lưu ý:

Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình hay sản phẩm ưu đãi khác (trừ chương trình ưu đãi dành cho KHDN vay vốn tại TPBank (chuyển đổi lãi suất))


Đối với các KH hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên được quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN khi có nhu cầu vay ngắn hạn bằng VND thì các bên thỏa thuận mức lãi suất phù hợp nhưng không vượt mức lãi suất do NHNN quy định từng thời kỳ mà không áp dụng mức lãi suất theo quy định tại chương trình này.